Carlsen, Magnus 2838 Age 26

Grover, Sahaj 2473 Age 22

A01 - Nimzo-Larsen Attack

PRO League KO Stage 2017 (2), 2017-03-08

1-0