Carlsen, Magnus 2838 Age 26

Yatzenko, Anton 2356 Age 35

C44 - Kings Pawn Game

PRO League KO Stage 2017 (3), 2017-03-15

1-0