You can find your favorite chess games, including your own, in our 6 million game online chess database.


#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
1Sunilduth Lyna, Narayanan2524Kryvoruchko, Yuriy27081/2-1/239E10Sharjah2017
2Kryvoruchko, Yuriy2701Berkes, Ferenc26451-051B46Hungary2017
3Kryvoruchko, Yuriy2701Almasi, Zoltan27021/2-1/237C54Hungary2016
4Kryvoruchko, Yuriy2701Gupta, Abhijeet26261/2-1/248B67Germany2016
5Popov, Ivan2596Kryvoruchko, Yuriy27021/2-1/235C45Novi Sad2016
6Kryvoruchko, Yuriy2702Rublevsky, Sergei26891/2-1/236B46Novi Sad2016
7Fedoseev, Vladimir2673Kryvoruchko, Yuriy27020-149A00Novi Sad2016
8Geller, Jakov2488Kryvoruchko, Yuriy27021/2-1/241C55Novi Sad2016
9Kryvoruchko, Yuriy2702Fodor, Tamas Jr.24931-032C16Novi Sad2016
10Radovic, Janko2285Kryvoruchko, Yuriy27020-128C45Novi Sad2016
11Kryvoruchko, Yuriy2702Lundin, Jan22641/2-1/241B12Novi Sad2016
12Kryvoruchko, Yuriy2701Sadzikowski, Daniel25411/2-1/250B91Germany2016
13Kryvoruchko, Yuriy2701Tomczak, Jacek26081-040B12Katowice2016
14Bartel, Mateusz2641Kryvoruchko, Yuriy27011/2-1/234E21Katowice2016
15Klekowski, Maciej2447Kryvoruchko, Yuriy27010-140A05Katowice2016
16Kryvoruchko, Yuriy2693Adhiban, Baskaran26711/2-1/239B47Monzon de Campos2016
17Oparin, Grigoriy2626Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/242A05Monzon de Campos2016
18Baklan, Vladimir2619Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/249C67Monzon de Campos2016
19Kryvoruchko, Yuriy2693Iturrizaga Bonelli, Eduardo26501-035B33Monzon de Campos2016
20Sevian, Samuel2592Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/233C65Monzon de Campos2016
21Kryvoruchko, Yuriy2693Van Wely, Loek26741/2-1/247B90Monzon de Campos2016
22Dominguez Perez, Leinier2720Kryvoruchko, Yuriy26931-054A46Monzon de Campos2016
23Kryvoruchko, Yuriy2693Heberla, Bartlomiej25521/2-1/244B33Wroclaw2016
24Kempinski, Robert2606Kryvoruchko, Yuriy26930-138E10Wroclaw2016
25Kryvoruchko, Yuriy2693Luch, Michal24361-033C78Wroclaw2016
26Hracek, Zbynek2591Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/231C50Baku2016
27Kryvoruchko, Yuriy2693Vidit, Santosh Gujrathi26691/2-1/230C67Baku2016
28Kryvoruchko, Yuriy2693Mchedlishvili, Mikheil26091-032B07Baku2016
29Kovalyov, Anton2617Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/237A16Baku2016
30So, Wesley2782Kryvoruchko, Yuriy26931/2-1/245A05Baku2016
31Kryvoruchko, Yuriy2693Yu, Yangyi27251-043B90Baku2016
32Kryvoruchko, Yuriy2693Bluebaum, Matthias26261/2-1/279C11Baku2016
33Kryvoruchko, Yuriy2693Mehmeti, Dritan24151/2-1/246C18Baku2016
34Mansour, Sameer2245Kryvoruchko, Yuriy26930-140A46Baku2016
35Kryvoruchko, Yuriy2691Stefanovski, Dushan23001-037B91Ohrid2016
36Kryvoruchko, Yuriy2691Stojcevski, Zoran23381-032C63Ohrid2016
37Wojtaszek, Radoslaw2729Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/231E06Gorzow Wielkopolski2016
38Kryvoruchko, Yuriy2682Tazbir, Marcin25171/2-1/244B12Gorzow Wielkopolski2016
39Kveinys, Aloyzas2541Kryvoruchko, Yuriy26820-155E46Gorzow Wielkopolski2016
40Dominguez Perez, Leinier2723Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/243A46Varadero2016
41Kryvoruchko, Yuriy2682Almasi, Zoltan26881-029C45Varadero2016
42Cheparinov, Ivan2687Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/236E10Varadero2016
43Kryvoruchko, Yuriy2682Ivanchuk, Vassily27101/2-1/234C11Varadero2016
44Bruzon Batista, Lazaro2681Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/257A46Varadero2016
45Kryvoruchko, Yuriy2682Dominguez Perez, Leinier27231/2-1/235C50Varadero2016
46Almasi, Zoltan2688Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/250C67Varadero2016
47Kryvoruchko, Yuriy2682Cheparinov, Ivan26871/2-1/246C65Varadero2016
48Ivanchuk, Vassily2710Kryvoruchko, Yuriy26821/2-1/241E52Varadero2016
49Andriasian, Zaven2602Kryvoruchko, Yuriy26911/2-1/233B48Gjakovo2016
50Kryvoruchko, Yuriy2691Aleksandrov, Aleksej25921-027C65Gjakovo2016