You can find your favorite chess games, including your own, in our 6 million game online chess database.


#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
1Vidit, Santosh Gujrathi2692Svidler, Peter27561/2-1/265D70Khanty-Mansiysk2017
2Wojtaszek, Radoslaw2730Svidler, Peter27561/2-1/258D70Khanty-Mansiysk2017
3Svidler, Peter2756Tari, Aryan25931/2-1/229A22Khanty-Mansiysk2017
4Zhigalko, Sergei2635Svidler, Peter27561/2-1/242C84Khanty-Mansiysk2017
5Ponomariov, Ruslan2712Svidler, Peter27561/2-1/236C88Khanty-Mansiysk2017
6Svidler, Peter2756Solak, Dragan26411/2-1/226A04Khanty-Mansiysk2017
7Nakamura, Hikaru2786Svidler, Peter27551/2-1/235D70Moscow2017
8Svidler, Peter2755Mamedyarov, Shakhriyar27721/2-1/239C77Moscow2017
9Svidler, Peter2755Gelfand, Boris27241/2-1/230D45Moscow2017
10Grischuk, Alexander2750Svidler, Peter27551/2-1/215A31Moscow2017
11Svidler, Peter2755Radjabov, Teimour27101/2-1/231A13Moscow2017
12Ding, Liren2773Svidler, Peter27551/2-1/233A10Moscow2017
13Harikrishna, Pentala2750Svidler, Peter27550-140D85Moscow2017
14Svidler, Peter2755Salem, A.R. Saleh26331/2-1/216A20Moscow2017
15Tomashevsky, Evgeny2696Svidler, Peter27551/2-1/225D90Moscow2017
16Svidler, Peter2755Malakhov, Vladimir27121/2-1/267D15Sochi2017
17Svidler, Peter2755Artemiev, Vladislav26821/2-1/224B90Sochi2017
18Karpov, Anatoly2624Svidler, Peter27551/2-1/245D85Sochi2017
19Svidler, Peter2755Kramnik, Vladimir28111/2-1/259D41Sochi2017
20Rozum, Ivan2606Svidler, Peter27551/2-1/224D90Sochi2017
21Svidler, Peter2755Romanov, Evgeny26361-056C84Sochi2017
22Kramnik, Vladimir2798Svidler, Peter27291-038A04Zurich2017
23Svidler, Peter2729Anand, Viswanathan27891/2-1/217A07Zurich2017
24Svidler, Peter2729Oparin, Grigoriy26631-035A05Zurich2017
25Pelletier, Yannick2644Svidler, Peter27290-126A88Zurich2017
26Svidler, Peter2729Nakamura, Hikaru27961/2-1/248A07Zurich2017
27Gelfand, Boris2755Svidler, Peter27291/2-1/247A04Zurich2017
28Svidler, Peter2729Nepomniachtchi, Ian28191/2-1/231A05Zurich2017
29Svidler, Peter2729Kramnik, Vladimir27981/2-1/230C67Zurich2017
30Anand, Viswanathan2789Svidler, Peter27291-032B45Zurich2017
31Oparin, Grigoriy2663Svidler, Peter27290-140B90Zurich2017
32Svidler, Peter2729Pelletier, Yannick26441/2-1/238A05Zurich2017
33Nakamura, Hikaru2796Svidler, Peter27290-149A10Zurich2017
34Svidler, Peter2729Gelfand, Boris27551/2-1/223A04Zurich2017
35Nepomniachtchi, Ian2819Svidler, Peter27291/2-1/249B46Zurich2017
36Svidler, Peter2747Oparin, Grigoriy26041/2-1/270A00Zurich SUI2017
37Nakamura, Hikaru2793Svidler, Peter27471/2-1/247A21Zurich SUI2017
38Svidler, Peter2747Pelletier, Yannick25410-124A13Zurich SUI2017
39Kramnik, Vladimir2811Svidler, Peter27471-024B08Zurich SUI2017
40Svidler, Peter2747Anand, Viswanathan27861/2-1/222A07Zurich SUI2017
41Gelfand, Boris2724Svidler, Peter27471-028A04Zurich SUI2017
42Nepomniachtchi, Ian2751Svidler, Peter27470-141B29Zurich SUI2017
43Adams, Michael2761Svidler, Peter27410-132B12Shen Zhen2017
44Svidler, Peter2741Giri, Anish27691/2-1/229A13Shen Zhen2017
45Svidler, Peter2741Ding, Liren27591/2-1/218C77Shen Zhen2017
46Yu, Yangyi2750Svidler, Peter27411/2-1/247A48Shen Zhen2017
47Svidler, Peter2741Harikrishna, Pentala27581-044A05Shen Zhen2017
48Giri, Anish2769Svidler, Peter27411/2-1/234A31Shen Zhen2017
49Svidler, Peter2741Adams, Michael27611/2-1/229C53Shen Zhen2017
50Ding, Liren2759Svidler, Peter27411-044A11Shen Zhen2017